Správa veřejných prostor

  • stojní čištění a úklid veřejných prostranství
  • čištění chodníků a pěších zón, odstraňování plevele
  • úklid parkovišť
  • strojní čištění parkovacích domů a garáží
  • zakládání a údržba zelených ploch
  • sekání trávníků
  • zimní údržba a odklízení sněhu